söndag 29 november 2009

Över partigränserna

Jag är ganska övertygad om att om vi ska kunna komma någonvart meddelst politiken i en sån liten ort som Gnesta så måste vi samarbeta och hjälpas åt över partigränserna. Det kanske fungerar så också i en större kommun, det vet jag ingenting om, men på ett litet ställe där det t.ex. är svårt att rekrytera nya politiskt intresserade medborgare är det förmodligen extra viktigt.

Centerpartistiska Alexandra tänker på hur vi ska engagera fler kvinnor och andra underrepresenterade grupper i politiken. Kanske måste vi göra detta tillsammans på något sätt, över partigränserna? Inget parti i Gnesta har resurserna att driva detta själva. Alla partier kan vinna på att goda exempel lyfts fram och inspirerar, tror jag.

Henric Sörblads rätt huvudlösa uttalande i SN för ett tag sedan ledde till en lång debatt, i artikelkommentarer, insändare och i bloggar. Jag noterar att det nästan bara var män som tyckte till, vilket är rätt intressant. Var finns kvinnorna i debatten? Vad upplever vi kvinnor som ett problem för att orka/hinna/vilja engagera oss politiskt? Uppenbarligen är det ett problem att kvinnorna är få och ojämlikhet råder. Gubbarna sitter på de viktiga posterna och gubbarna diskuterar varför de gör det. Undantag finns förstås, som de tre kvinnliga nämndordförandena men i stort sett är det inte särskilt jämlikt.

Läs vad Alexandra skriver om kvinnliga nätverk och kvinnokvällar, det är intressanta tankar. Jag tror att man ska göra det över partigränserna, det vinner vi alla på.

Inga kommentarer: