tisdag 16 februari 2010

Nämndmöte idag

Hostade mig igenom dagens möte med barn- och utbildningsnämnden. Snappade dock upp ett och annat mellan hostattackerna:

Vi hade Karina Solax Stridh på besök. Karina är SO-lärare, genuspedagog och snart jobbar hon på heltid som jämställdhetsstrateg i kommunen. Hon förvirrade oss litegrann genom att visa ett diagram med röda staplar för pojkar och blå för flickor. Vi är ofta fast i ett mycket stereotypt könstänk, en flicka är röd, snäll, tyst, duktig, vårdande. En pojke är blå, vild, livlig, busig, teknisk.

Karina berättade att det finns stora skillnader i betyg mellan könen hos niondeklassarna, flickorna har höga betyg, pojkarna en rejäl bit lägre. Samtidigt är flickorna mycket mer stressade än pojkarna. Man väljer utbildning i hög grad utefter sitt kön. Inga flickor valde elprogrammet eller industriprogrammet t.ex.

Mycket intressant, och beklämmande att vi fortfarande är fast där år 2010. Förhoppningsvis kan Karina Solax Stridh bidra till att ändra attityderna i Gnesta åtminstone.

Marie-Louise Ramevik, rektor för kulturskolan berättade om sin verksamhet. En glädjande nyhet var att kulturskolorna i Sörmland fått 9 miljoner kronor att använda till fortbildning av lärarna. De ska lära sig massor av intressanta saker som kommer ge kulturskolan ett lyft, det är jag säker på!

Annars var det väl blandad kompott. Mycket som är glädjande men en del saker oroar också - varför är det så många elever i sjunde klass som svarar att de inte har någon att vända sig till när de har problem? Varför använder så många elever även i de lägre årskurserna, ett fult språk med svordomar och könsord? Hur gör man när man arbetar med detta, hur får man det att ändras? Jag tror inte att skolans resurser är tillräckliga på långa vägar. Det måste göras en bredare insats, t.ex. borde föräldrarna självklart vara med i arbetet .

Inga kommentarer: