måndag 1 februari 2010

Visioner för en levande kommun

Kukka och jag satt och snackade någon dag och bestämde oss för att knåpa ihop en insändare. Den är publicerad i dagens SN, men ni får er den till livs även här på bloggen:

Det har nu gått några veckor sedan femmorna och sexorna från Björnlunda, Laxne och Stjärnhov började i Frejaskolan. Tyvärr verkar våra farhågor när det gäller bussarna ha besannats, barn står i mittgångarna och bussar ställs in. Vi hoppas Gnesta kommun och Länstrafiken snart kommer att lösa detta.

I vardagliga samtal med föräldrar möter vi mycket upprördhet. Många har flyttat sina barn, har planer på att göra det eller har redan satt barnen i kö till skolor i Mariefred, Åkers Styckebruk eller Dunker. En liten ort är ytterst sårbar och en så stor förändring som har genomförts har tyvärr skapat oro för både skola, affärer, inflytt och eventuella nybyggen.
Alliansens hastiga flytt av mellanstadierna kan ge långtgående negativa effekter. En viss inflyttning i Björnlunda, Laxne och Stjärnhov är önskvärd men hur ska vi kunna locka nya familjer att bosätta sig på ett ställe där det är långt till skolan?

Hur ska de kvarvarande skolorna klara sig när fler och fler väljer skolor utanför kommungränsen eller till och med flyttar från orten? Det finns en risk att till exempel Laxne skola, som är minst, kommer att ha mycket svårt att locka nya elever eller till och med behålla de som finns idag.
Vi tror på att hela Gnesta kommun ska leva. För att detta ska kunna bli verklighet behövs visioner, det håller inte att endast lappa och laga och tänka kortsiktigt. Varför inte börja med att profilera skolorna? Kanske kan vi på så sätt locka elever från omgivande kommuner istället för det omvända förhållandet som nu råder. Vi måste satsa på infrastruktur. Säkra vägar året runt, bra kollektivtrafik och cykelvägar.
Turism och näringsliv är också viktigt. Detta är fullt möjligt om vi väljer att lyfta blicken och bestämmer oss för vart vi vill nå, om vi tänker framåt och tror på Gnesta som en kommun som har någonting unikt och värdefullt att erbjuda.
Våga tro på Gnesta och våga satsa!

Kajsa Bergman Fällén
Kukkamariia Valtola Sjöberg
föräldrar och miljöpartister i Gnesta

Inga kommentarer: