söndag 20 september 2009

Valfrihet

Valfrihet är en princip som är väldans populär i alliansens Sverige, även här i lilla Gnesta. Fast oftast känns ordet valfrihet just som ett ord bara, en tom fras som inte har någon mening för de flesta.

Valfrihet sägs vara att landsbygdsbarnen i Gnesta kommun kan välja mellan att gå femman i Dansut eller i Freja. I min värld är valfrihet att alla gnestabarn kan välja mellan att gå i någon av kommunens alla mellanstadieskolor, antingen de ute i de mindre orterna eller inne i Gnesta.

Valfrihet sägs vara vårdnadsbidrag, men vårdnadsbidraget kan nästan bara den som redan har råd att vara hemma med sina barn välja.

En annan valfrihet skulle kunna vara möjligheten att resa kollektivt och inte vara hänvisad till att ha bil. När man infört en ny tur med pendeltåget finns det t.ex. inte någon buss som passar till den turen. När man plöjde ner x antal miljoner i en ny regionaltågsstation visade det sig att pratat om bussanslutningar till regionaltågen bara var snack. Det finns några turer som passar ganska bra, men oftast stämmer inte tiderna alls.

Jag tror också på valfrihet, men då ska det vara i ordets rätta bemärkelse. Valfrihet är för mig inte samma sak som att låta en liten grupp som ofta redan har möjlighet att göra val, få ännu större möjligheter att välja hur man vill leva sitt liv. Valfrihet borde vara till för alla, särskilt dem som inte har begränsade ekonomiska resurser att välja från början.


Inga kommentarer: